baihayonline@gmail.com

Tag: Nguyễn Đình Chiểuu

Các bài viết có Tag là: Nguyễn Đình Chiểuu.

Phân tích hình tượng người Nông dân yêu nước trong tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu

Nguyễn Đình Chiểu (1822 -1888) là một nhà nho yêu nước căm thù giặc sâu sắc. Cuộc đời của ông đã trải qua rất nhiều bi kịch và bất hạnh. Chính vì thế nên ông cảm nhận sâu sắc nỗi đau mất nước khi thực dân Pháp sang xâm lược nước ta. Và Văn tế […]

94 Lượt xem